ლექსიკონი | Rus0-9

усилиться

გაძლიერება, გამძაფრება

იგივეა: усиливаться 

 

სინონიმები და მსგავსი სიტყვები

- нарасти, увеличиться, прибавиться

- возрастать, возрасти

- умножиться, удвоиться

- обостриться, усугубиться, накалиться

- повыситься, интенсифицироваться

კომენტარები: