ლექსიკონი | Rus0-9

ходок

ფეხით მოსიარულე, ფეხით მავალი; მარჯვე, მოხერხებული

კომენტარები: