ლექსიკონი | Rus0-9

ходуном ходить

რხევა, რყევა, ქანაობა, ნჯღრევა, ძაგძაგი, კანკალი, ცახცახი; ყირაზე გადასვლა

კომენტარები: