სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ააწყეს თუ ააწყვეს

ავტომობილები გერმანიის ერთ-ერთ ქარხანაში ააწყეს - ავტომობილები გერმანიის ერთ-ერთ ქარხანაში ააწყვეს.

კომენტარები: