სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ადგილი არ ჰქონია თუ არ ყოფილა

მოწმეზე ზეწოლას ადგილი არ ჰქონია - მოწმეზე ზეწოლა არ ყოფილა.

კომენტარები: