სწორად წერე ✏️0-9

✏️ აკრედიტირებული თუ აკრედიტებული

საქართველოში აკრედირიტებული ელჩები საოკუპაციო ხაზთან იმყოფებოდნენ - საქართველოში აკრედიტებული ელჩები საოკუპაციო ხაზთან იმყოფებოდნენ.

კომენტარები: