სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ამასთან თუ ამასთანავე

დეპუტატი ყოველდღე სესიებს ესწრება, ამასთან ამომრჩევლებსაც ხვდება - დეპუტატი ყოველდღე სესიებს ესწრება, ამასთანავე, ამომრჩევლებსაც ხვდება.

 

დაივიწყეთ სიტყვა “ამასთან”, შეგიძლიათ წეროთ “ამასთან ერთად”, “ამასთანავე”, ან “გარდა ამისა”, მაგრამ არა “ამასთან”!

კომენტარები: