სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ამბულატორული თუ ამბულატორიული

ყველა მოქალაქეს გადაუდებელი ამბულატორული მომსახურება სრულად დაუფინანსდება - ყველა მოქალაქეს გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება სრულად დაუფინანსდება.

კომენტარები: