სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ამოღებული იქნა თუ ამოიღეს

ჩხრეკისას ამოღებული იქნა იარაღი - ჩხრეკისას იარაღი ამოიღეს.

კომენტარები: