სწორად წერე ✏️0-9

✏️ არ არსებობის თუ არარსებობის

უმრავლესობის მხარდაჭერის არ არსებობის პირობებში ეს პროექტი ჩავარდება - უმრავლესობის მხარდაჭერის არარსებობის პირობებში ეს პროექტი ჩავარდება.

კომენტარები: