სწორად წერე ✏️0-9

✏️ არა თუ თუ არათუ

ასეთი კომპანია არა თუ მერიის, არამედ არცერთი ორგანიზაციის ტენდერში არ უნდა მონაწილეობდეს - ასეთი კომპანია არათუ მერიის, არამედ არცერთი ორგანიზაციის ტენდერში არ უნდა მონაწილეობდეს.  

კომენტარები: