სწორად წერე ✏️0-9

✏️ არც თუ თუ არცთუ

ევროპის კოსმოსურმა სააგენტომ არც თუ ოპტიმისტური დასკვნა გამოაქვეყნა - ევროპის კოსმოსურმა სააგენტომ არცთუ ოპტიმისტური დასკვნა გამოაქვეყნა.

კომენტარები: