სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ასახულ იქნა თუ აისახა

ტერმინო ოკუპაციი ასახულ იქნა რეზოლუციაში - ტერიმინი ოკუპაციამ, რეზოლუციაში აისახა.

კომენტარები: