სწორად წერე ✏️0-9

✏️ აუდიო მასალები თუ აუდიომასალები

პროკურორმა წარმოადგინა აუდიო მასალები - პროკურორმა აუდიომასალები წარმოადგინა.

კომენტარები: