სწორად წერე ✏️0-9

✏️ აღდგენა მოხდეს თუ აღდგეს

დაზარალებულის უფლების აღდგენა სამართლებრივი გზით უნდა მოხდეს - დაზარალებულის უფლება სამართლებრივი გზით უნდა აღდგეს.

კომენტარები: