სწორად წერე ✏️0-9

✏️ აღნიშნული თუ ეს

აღნიშნული გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც ინფიცირების შემთხვევები გაიზარდა - ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც ინფიცირების შემთხვევები გაიზარდა.

 

 “აღნიშნული” ჩავანაცვლოთ ნაცვალსახელით, უფრო ბუნებრივიცაა და მოკლეც.

კომენტარები: