სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ახლოსმდებარე თუ ახლოს მდებარე

ახლოს მდებარე ტბაში თევზი გამოირიყა - ახლოს მდებარე ტბაში თევზი გამოირიყა.

 

სწორია: ახლოს მდებარე (ან ახლომდებარე).

კომენტარები: