სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ბაკალავრი თუ ბაკალავრიატი

კანდიდატს დამთავრებული აქვს უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრი - დამთავრებული აქვს უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრიატი.

 

ბაკალავრი არის ის, ვინც დაამთავრა.

კომენტარები: