სწორად წერე ✏️0-9

✏️ გააკეთოს განმარტება თუ განმარტოს

ოპოზიცია მინისტრს მიმართავს გზების მშენებლობაზე დახარჯულ თანხებზე განმარტება გააკეთოს - ოპოზიცია მინისტრს მიმართავს გზების მშენებლობაზე დახარჯულ თანხები განმარტოს.

კომენტარები: