სწორად წერე ✏️0-9

✏️ გააფართოვონ თუ გააფართოონ

კომპანიებს შესაძლებლობა მიეცემათ, გააფართოვონ თავიანთი წარმოება - კომპანიებს შესაძლებლობა მიეცემათ, გააფართოონ თავიანთი წარმოება.

კომენტარები: