სწორად წერე ✏️0-9

✏️ გააქტიურება თუ გაააქტიურება

წვიმამ  გამოიწვია მეწყერული პროცესების გააქტიურება - წვიმამ  გამოიწვია მეწყერული პროცესების გაააქტიურება.

 

სწორია: გაააქტიურება. თუ ზმნის ძირი ა ხმოვნით იწყება და ფორმა ნაწარმოებია ა თავსართით, გა/და/გადა/ჩა/წა ზმნისწინების დართვისას ფორმაში სამი ა მოიყრის თავს. გააათმაგებს, გააანალიზებს და ა.შ

 

კომენტარები: