სწორად წერე ✏️0-9

✏️ გააჩნია თუ აქვს

ბიბლიოთეკას პანდუსი გააჩნია - ბიბლიოთეკას პანდუსი აქვს.

 

“გააჩნია” არის ძალიან სპეციფიკური სიტყვა. მას არ გააჩნია პოზიტიური ფორმა. ანუ “არ გააჩნია” შეგვიძლია გამოვიყენოთ ქონა-ყოლის სინონიმად, მაგრამ ამავე კონტექსტში “გააჩნია”-ს ვერ ვიტყვით. მეორე მხრივ, ვნახოთ ეს წინადადება: “გააჩნია, რა შემთხვევაში” - ამ კონტექსტში (სადაც ქონა-ყოლაზე არაა ლაპარაკი) მისაღები ფორმაა.

კომენტარები: