სწორად წერე ✏️0-9

✏️ გაეხვა თუ გაეხვია

მსახიობი მორიგ სკანდალში გაეხვა - მსახიობი მორიგ სკანდალში გაეხვია.

 

სწორია გაეხვია. (ცეცხლში გაეხვია)

კომენტარები: