სწორად წერე ✏️0-9

✏️ გაკოტრება მიმდინარეობს თუ აკოტრებენ

სამშობიარო სახლის მიზანმიმართული გაკოტრება მიმდინარეობს - სამშობიარო სახლს მიზანმიმართულად აკოტრებენ.

კომენტარები: