სწორად წერე ✏️0-9

✏️ გამოკითხვა მოხდება თუ გამოიკითხებიან

მათი გამოკითხვა სასამართლოში მოხდება - ისინი სასამართლოში გამოიკითხებიან.

კომენტარები: