სწორად წერე ✏️0-9

✏️ გამონთავისუფლდა თუ გამოთავისუფლდა

საატესტატო გამოცდების გაუქმებით ბიუჯეტიდან მილიონი ლარი გამონთავისუფლდება - საატესტატო გამოცდების გაუქმებით ბიუჯეტიდან მილიონი ლარი გამოთავისუფლდება.

კომენტარები: