სწორად წერე ✏️0-9

✏️ გამოხატავენ მზაობას თუ გამოხატავენ მზადყოფნას

ისინი გამოხატავენ მზაობას - ისინი გამოხატავენ მზადყოფნას.

კომენტარები: