სწორად წერე ✏️0-9

✏️ განაახლა თუ განააახლა

ტელევიზიამ მაუწყებლობა განაახლა - ტელევიზიამ მაუწყებლობა განააახლა. 

კომენტარები: