სწორად წერე ✏️0-9

✏️ განკურნვა თუ განკურნება

ნარკოდამოკიდებულებისგან საბოლოოდ განკურნვა შესაძლებელია - ნარკოდამოკიდებულებისგან საბოლოოდ განკურნება შესაძლებელია.

კომენტარები: