სწორად წერე ✏️0-9

✏️ განხილვა მოხდება თუ განიხილება

საბუთების განხილვა ყოველდღიურად მოხდება - საბუთები ყოველდღიურად განიხილება.

კომენტარები: