სწორად წერე ✏️0-9

✏️ განხილვისთვის თუ განსახილველად

კომისია საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის განხილვისთვის შეიკრიბება - კომისია საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის განსახილველად შეიკრიბება.

კომენტარები: