სწორად წერე ✏️0-9

✏️ გარიგებაში შევიდა თუ გაურიგდა

ის გარიგებაში შევიდა ხელისუფლებასთან - ის გაურიგდა ხელისუფლებას.

კომენტარები: