სწორად წერე ✏️0-9

✏️ გატეხვა თუ გატეხა

FaceID-ის გატეხვა ასეთი იოლი არ არის - FaceID-ის გატეხა ასეთი იოლი არ არის.

კომენტარები: