სწორად წერე ✏️0-9

✏️ გაყიდვაში გამოვა თუ გაიყიდება

ტელეფონის ახალი მოდელი გაყიდვაში მომავლი წლიდან გამოვა - ტელეფონის ახალი მოდელი მომავლი წლიდან გაიყიდება. 

 

ასევე სწორია: ბაზარზე მომავალი წლიდან გამოჩნდება

კომენტარები: