სწორად წერე ✏️0-9

✏️ გაცემა მოხდება თუ გაიცემა

ატესტატის გაცემა მოხდება თვის ბოლოს - ატესტატი გაიცემა თვის ბოლოს.

კომენტარები: