სწორად წერე ✏️0-9

✏️ გებულობენ თუ იგებენ

სტუდენტები ლოგიკის თეორიას ვერ გებულობენ -  სტუდენტები ლოგიკის თეორიას ვერ იგებენ.

კომენტარები: