სწორად წერე ✏️0-9

✏️ გეგმიური თუ გეგმური

გეგმიური ჯავშანსაწინააღმდეგო საველე სწავლება გაიმართა - გეგმური ჯავშანსაწინააღმდეგო საველე სწავლება გაიმართა

კომენტარები: