სწორად წერე ✏️0-9

✏️ გული დაწყდა თუ გული დასწყდა

მსახიობს გული დაწყდა რომ ოსკარი ვერ მიიღო - მსახიობს გული დასწყდა რომ ოსკარი ვერ მიიღო .

 

სწორია: დასწყდა (მაგრამ წყალი დაწყდა)

კომენტარები: