სწორად წერე ✏️0-9

✏️ დაარსა თუ დააარსა

ცნობილმა მსახიობმა საქველმოქმედო ფონდი დაარსა - ცნობილმა მსახიობმა საქველმოქმედო ფონდი დააარსა

 

სწორია სამი ა - თუ ზმნის ძირი ა ხმოვნით იწყება და ფორმა ნაწარმოებია ა თავსართით, გა/და ან ჩა ზმნისწინების დართვისას ფორმაში სამი ა მოიყრის თავს. გააათმაგა, გააანალიზა, დააარსა 

კომენტარები: