სწორად წერე ✏️0-9

✏️ დავარდა თუ დაეცა

ინციდენტის დროს ქალი დავარდა - ინციდენტის დროს ქალი დაეცა.

კომენტარები: