სწორად წერე ✏️0-9

✏️ დაკავშირებიან თუ დაჰკავშირებიან

გატაცებული ახალგაზრდის ოჯახს ოკუპანტები ამ დრომდე არ დაკავშირებიან - გატაცებული ახალგაზრდის ოჯახს ოკუპანტები ამ დრომდე არ დაჰკავშირებიან.

კომენტარები: