სწორად წერე ✏️0-9

✏️ დასასვენებლად იმყოფებოდა თუ ისვენებდა

ნიკო ბორჯომში დასასვენებლად იმყოფებოდა  - ნიკო ბორჯომში ისვენებდა.

კომენტარები: