სწორად წერე ✏️0-9

✏️ დაქვემდებარებაშია თუ ექვემდებარება

შეიქმნა სამსახური, რომელიც პრემიერმინისტრის დაქვემდებარებაშია. - შეიქმნა სამსახური, რომელიც პრემიერმინისტრს ექვემდებარება.

კომენტარები: