სწორად წერე ✏️0-9

✏️ დაძლია თუ დასძლია

უმრავლესობამ პრეზიდენტის ვეტო დაძლია - უმრავლესობამ პრეზიდენტის ვეტო დასძლია.

კომენტარები: