სწორად წერე ✏️0-9

✏️ დაწია თუ დასწია

ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი 6%-მდე დაწია - ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი 6%-მდე დასწია.

კომენტარები: