სწორად წერე ✏️0-9

✏️ დაჯარიმება ხდებოდა თუ ჯარიმდებოდა

ავტომობილის დაჯარიმება თვეში ერთხელ ხდებოდა - ავტომობილი თვეში ერთხელ ჯარიმდებოდა.

კომენტარები: