სწორად წერე ✏️0-9

✏️ დინამიური თუ დინამიკური

ქართული პოლიტიკა საკმაოდ დინამიურია - ქართული პოლიტიკა საკმაოდ დინამიკური.

კომენტარები: