სწორად წერე ✏️0-9

✏️ დისპეჩერი თუ დისპეტჩერი

დისპეჩერი მომხმარებელს შეტყობინებას გაუგზავნის - დისპეჩერი მომხმარებელს შეტყობინებას გაუგზავნის .

კომენტარები: