სწორად წერე ✏️0-9

✏️ დისციპლინარული თუ დისციპლინური

ასეთი ქცევისთვის მან დისციპლინარული სასჯელი დაიმსახურა - ასეთი ქცევისთვის მან დისციპლინური სასჯელი დაიმსახურა.

კომენტარები: