სწორად წერე ✏️0-9

✏️ დროში ვერ ესწრებოდა თუ ვერ ესწრებოდა

კენჭისყრა დროში ვერ ესწრებოდა - კენჭისყრა ვერ ესწრებოდა.

კომენტარები: